Partijwijzer
2017

Partijwijzer
2017

DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Weet jij nog niet op welke partij je 15 maart gaat stemmen? Doorloop in 16 stappen de Partijwijzer!
Kies per thema het standpunt dat jou het meeste aanspreekt. Klik op de i als je meer info wilt.

Asielzoekers

Kies je standpunt Info
Grenzen dicht, geen opvang asielzoekers
Strengere regels voor asielzoekers
Duidelijke regels, maar ook humane opvang
Asielzoekers gelijk toelaten tot werk en scholing

Referendum

Kies je standpunt Info
Bindend referendum
Raadgevend referendum
Referendum afschaffen

Vrijheid van meningsuiting

Kies je standpunt Info
Belangrijk maar er zijn grenzen
Alle andere grondrechten ondergeschikt

Leenstelsel

Kies je standpunt Info
Leenstelsel voor studenten moet blijven
Basisbeurs moet terugkomen

Softdrugs

Kies je standpunt Info
Sluiten coffeeshops
Betere regulering
Legalisering softdrugs

Straffen

Kies je standpunt Info
Hogere gevangenisstraffen
Zo mogelijk alternatieve straffen
Meer aandacht voor preventie en begeleiding

Duur tijdelijke contracten

Kies je standpunt Info
Tijdelijke contracten langer dan twee jaar
Tijdelijke contractduur twee jaar

Hypotheekrenteaftrek

Kies je standpunt Info
De hypotheekrenteaftrek moet blijven zoals die nu is
Hypotheekrenteaftrek voor alle woningen verder beperken
Hypotheekrenteaftrek alleen voor dure woningen verder beperken

Dubbele nationaliteit

Kies je standpunt Info
Eén nationaliteit
Eén nationaliteit, behalve…
Meerdere nationaliteiten

Eigen risico

Kies je standpunt Info
Eigen risico in de zorg moet € 385 blijven
Eigen risico in de zorg moet omlaag
Eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft

Kolencentrales

Kies je standpunt Info
Alle kolencentrales mogen gewoon open blijven
Alle kolencentrales moeten ‘zo snel mogelijk’ sluiten
De kolencentrales moeten uiterlijk in 2025 sluiten

Verkeer en vervoer

Kies je standpunt Info
Investeren in wegen
Investeren in openbaar vervoer

Gezichtsbedekkende kleding

Kies je standpunt Info
Algeheel verbod
Verbod alleen op bepaalde plaatsen
Helemaal geen verbod

Terrorisme

Kies je standpunt Info
Geen terugkeer na steun terrorisme in buitenland
Wel terugkeer na steun terrorisme in buitenland

Ontwikkelingshulp

Kies je standpunt Info
Ontwikkelingssamenwerking afschaffen
Duidelijke voorwaarden en eisen stellen
Afspraak van 0,7 % nakomen
Meer dan 0,7 % naar hulp arme landen

Defensie

Kies je standpunt Info
Geen extra investeringen
Gericht investeren
Stapsgewijs meer investeren
Voldoen aan NAVO-norm

Europese Unie (EU)

Kies je standpunt Info
Nederland uit de EU
Referendum over de EU
EU moet zich beperken tot kerntaken
Versterking Nederlandse invloed op EU
EU versterken en democratischer